Dr LUIGI

Dr Luigi je dugogodišnji proizvođač medicinske obuće, koja bazira svoju proizvodnju na porodičnoj tradiciji, koja traje više od 100 godina. Današnje metode koje fabrika koristi u proizvodnji obuće imaju svoje korene u toj tradiciji, koja traje još od 1912. g.

0

Korpa